Vest: Subvencije za nezaposlene do 3.000 eura

Subvencije za nezaposlene do 3.000 eura

Subvencije za nezaposlene do 3.000 eura

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 300.000 dinara, odnosno 330.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, a radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja.

Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 300.000 dinara, odnosno 330.000 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:

- prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe,

- završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije,

- ispunilo ranije obaveze i izmirilo sva dugovanja prema Nacionalnoj službi i

- u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

- popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne službe,

- dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe i

- dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim.

- U slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

- fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko nije registrovan u APR-u,

- fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji kod Poreske uprave (obrazac REG),

- fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke,

- fotokopija / očitana lična karta podnosioca zahteva,

- sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza,

- fotokopija / očitana lična karta žiranta i

- drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.

Nakon potpisivanja ugovora, Korisnik subvencije je dužan da:

- delatnost za koju mu je odobrena subvencija u skladu sa podnetim zahtevom sa biznis planom obavlja kao osnovnu, i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti, sa mogućnošću privremenog prekida delatnosti od najviše 12 meseci prema rešenju APR-a ili drugog nadležnog organa,

- omogući Nacionalnoj službi praćenje realizacije ugovornih obaveza i uvid u obavljanje delatnosti,

- na zahtev Nacionalne službe dostavi dokaze o realizaciji ugovornih obaveza i

- obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

Pratite nas na našoj Facebook Instagram stranici !

(Izvor: kamatica.com)
Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar