Vest: Sastanak u okviru projekta H2020

Sastanak u okviru projekta H2020

Sastanak u okviru projekta H2020

Koceljeva je juče bila domaćin drugog sastanka u okviru H2020 RECONECT projekta koji se bavi slivom reke Tamnave. Zbog toga su ovom događaju, osim predstavnika domaćina, prisustvovali i gosti iz Uba, Obrenovca, Valjeva...

Prirodom inspirisana rešenja imaju za cilj smanjenje hidrometeoroloških rizika uz regeneraciju ekosistema.

Tema skupa bila je validacija rezultata o prihvatljivosti, izvodljivosti i održivosti prirodnih rešenja za zaštitu od poplava u slivu reke Tamnave. U radu je učestvovalo nekoliko grupa, od predstavnika vlasti i struke, preko civilnog društva do medija.

Kao najveća prepreka za primenu ovih rešenja prepoznat je nedostatak finansijskih sredstava. Među ključnim barijerama našli su se i nedostatak osećaja hitnosti, nejasna podela unutar lokalnih samouprava, otkup zemljišta od vlasnika, a kao problem navodi se i kompenzacija zemljišta i njena složenost.

Na jučerašnjem sastanku kao izazov u ovoj oblasti definisani su i nedovoljno razvijeni operativni resursi gradova i opština, sa jedne strane, ali i nedostatak ekološke svesti sa druge. Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar