Vest: Kada radnik mora da dobije otpremninu?

Kada radnik mora da dobije otpremninu?

Kada radnik mora da dobije otpremninu?

Kada radnik dođe u situaciju da u firmi u kojoj je godinama radio dobije otkaz trebalo bi da zna da je kao jedan od vidova obeštećenja zaposlenog poslodavac dužan da mu isplati otpremninu.

Zakonom o radu predviđena su dva slučaja u kojima radnik mora da dobije otpremninu. Prvi je pri odlasku u penziju, kao i zbog odlaska u penziju u kalendarskoj godini u kojoj je otvoren stečajni postupak, ako je pravo na penziju ostvario pre proglašenog stečaja.

Važno je znati da se pravo na otpremninu ostvaruje bez obzira koja je penzija u pitanju - starosna, invalidska, porodična ili prevremena starosna.

Ipak, zakonodavac ostavlja poslodavcu diskreciono pravo da svojim opštim aktom (kolektivni ugovor ili pravilnik o radu) propiše isplatu otpremnine u većem iznosu od zakonom propisanog minimuma.

Minimalni iznos otpremnine koji se može isplatiti po ovom osnovu ne može biti niži od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na naknadu. Pod zaradom se podrazumeva prosečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode onom u kojem se isplaćuje otpremnina. Kada se ona obračunava, u mesečnu platu ulaze i nagrade, bonusi, kao i druga primanja po osnovu radnog odnosa.

Posle toga se jedna trećina ovako utvrđenog iznosa pomnoži sa brojem celih godina koje je zaposleni proveo na radu kod poslodavca i tako se dobija minimalni iznos otpremnine.U obračun ulaze samo pune godine rada, tako na primer, ukoliko je neko proveo dve godine i deset meseci, za obračunavanje iznosa otpremnine releventne su samo dve godine.

Novac se isplaćuje i kada je iz opravdanih tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena kod poslodavca prestala potreba za određenim poslom ili je došlo do smanjenja obima posla, pa se zaposlenom prekida radni odnos. U tom slučaju situacija u pogledu momenta isplate otpremnine nešto drugačija, s obzirom na to da zakon propisuje da je poslodavac dužan da otpremninu isplati pre otkaza ugovora o radu.

Izvor: Kamatica Foto: KamaticaPodeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar