Vest: Lokalni akcioni plan zapošljavanja

Lokalni akcioni plan zapošljavanja

Lokalni akcioni plan zapošljavanja

Prema podacima popisa iz 2011.godine koceljevačka opština imala je nešto više od 13  hiljada stanovnika od kojih je oko 70 odsto živelo u ruralnim delovima. U samoj varoši živi oko 4,2 hiljade. Zato ne čudi što su nosioci privrednog razvoja ove lokalne samouprave najpre poljoprivreda, proizvodnja stočne hrane, drvno-prerađivačka industrija. Osim toga važno mesto zauzima proizvodnja i izrada obuće, industrija opekarskih proizvoda, proizvodnja sokova...

Željeni ekonomski rast zahteva investicije, slobodnu konkurenciju i otvoreno tržište a ova lokalna samouprava ima za cilj da kroz, kako se navodi u Lokalnom akcionom planu zapošljavanja, transparentan i investiciono prijateljski okvir stvori ambijent u kojima potencijalni investitori mogu da sagledaju mogućnosti i rizike svojih investicionih odluka. Osim što su doneti neophodni akti, strategije i planovi, ova opština je izgradila i infrastrukturno opremila industrijsku zonu u kojoj je već realizovano nekoliko investicija.

Koceljevačka samouprava je u cilju razvoja privrede donela i odluku o pružanju podrške i unapređenju opštih okvira za razvoj proizvodnih delatnosti kojom se obavezuju opštinski organi, javna preduzeća i stručne službe da pomažu preduzetnicima u okviru svojih nadležnosti kako bi  u najkraćem mogućem roku bili stvoreni uslove za izgradnju proizvodnih kapaciteta i otvaranje novih radnih mesta.

Prema podacima APR i nadležnog opštinskog odeljenja početkom februara meseca ove godine na području koceljevačke opštine bilo je registrovano  103 preduzeća i 260 preduzetničkih radnji, najviše u oblasti zanatstva i ličnih usluga, potom trgovine, saobraćaja, ugostiteljstva i zdravstva.  Od ukupnog broja ovih radnji čak 70 odsto njih je u Koceljevi.

Prema poslednjim procenama na ovoj teritoriji živi gotovo 7,5 hiljada radno sposobnog stanovništva među kojima je nešto više muškaraca.

U 2020.godini posao je imalo više od 2,2 hiljade građana. Preko trećine radilo je u prerađivačkoj industriji. Značajan broj je radno mesto pronašao u trgovinama na veliko i malo i u delatnosti popravke motornih vozila, zatim u oblasti obrazovanja, državnoj upravi, u sektoru građevinarstva, saobraćaja i skladištenja.

Broj zaposlenih na području ove opštine je od 2015.-2019. u stalnom porastu. Međutim, u uslovima pandemije izazvane pojavom korona virusa i otežanim poslovanjem privrednih subjekata beleži se stagnacija, a povremeno i neznatan pad broja zaposlenih.

Sa druge strane, na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja ispostave u Koceljevi krajem prošle godine bilo je 1.514 nezaposlenih. Najveće učešće u starosnoj strukturi onih koji nemaju radno mesto su lica od 55-59  i od 45-49 godina.

Nezaposlenost žena je nešto veća u poređenju sa muškarcima tako da one čine 52,71 odsto onih koji su bez radnog mesta u tamnavskom kraju.

U Lokalnom akcionom planu zapošljavanja se navodi da poseban problem predstavlja prelazak mladih iz škole u svet rada, te da je važno pružiti im konkretnu podršku i sa velikom pažnjom pratiti indikatore zapošljavanja ove populacije. Mladi se najčešće susreću sa problemom nedostatka radnog iskustva. Zato ova samouprava učestvuje u svim programima radnog angažovanja pripravnika-volontera u saradnji sa NSZ.

Predviđeno je da za potrebe finansiranja mera aktivne politike zapošljavanja iz lokalne kase u toku tekuće kao i naredne godine bude utrošeno po tri miliona dinara, kao i da se nadležnim ministarstvima podnese zahtev za učešće u finansiranju. Realizacijom ovih mera planirano je da kroz projekat javnih radova uz sufinansiranje od strane NSZ posao dobije oko 13 lica. Isto toliko će do radnog mesta doći kroz finansiranje iz opštinskog budžeta uz stručnu i tehničku podršku Nacionalne službe zapošljavanja. 

Pratite nas na našoj Facebook Instagram stranici !Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar