Vest: Podržimo žrtve - sprečimo torturu.

Podržimo žrtve - sprečimo torturu.

Podržimo žrtve - sprečimo torturu.

Međunarodni dan podrške žrtvama obeležava se 26. juna. Na ovaj dan 1945. doneta je povelja UN, prvi dokument ove organizacije koji obavezuje zemlje članice da brinu o ljudskim pravima i promovišu ih. Konvencija UN protiv mučenja i drugog okrutnog, neljudskog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja stupila je na snagu na taj dan 1987. godine.

Ovaj dokument smatra se jednim od najvažnijih instrumenata u borbi protiv torture i do sada su ga ratifikovale 162 države. Evropska unija je zajedno sa međunarodnim partnerima, Ujedinjenim nacijama, Savetom Evrope i Međunarodnim krivičnim sudom, regionalnim organizacijama, nacionalnim partnerima i civilnim sektorom, snažno je posvećena borbi protiv torture širom sveta.

Položaj žrtava u Srbiji jako loš, te da nadležni gotovo ništa nisu preduzeli povodom prevencije. Kao glavne probleme ističu i ustručavanje Zaštitnika građana, a iznose i podatak da najveći broj krivičnih prijava koje žrtve podnesu protiv službenih lica budu odbačene.

Mali broj slučajeva mučenja i zlostavljanja građana od strane službenih lica koji dospe pred sud završi osuđujućim odlukama, a među krivičnim sankcijama koje se izriču službenim licima za dela torture i zlostavljanja dominira uslovna osuda. Službenici za koje se utvrdi da su zlostavljali građane po pravilu ostaju na svom poslu, uprkos teškom izneveravanju javnog poverenja.

Žrtve torture kao posledicu mogu imati različite psihičke kao i druge zdravstvene probleme. Najčešće tegobe sa kojima se nose ove žrtve spadaju u post-traumatski stresni poremećaj, a to su stalna nametljiva sećanja na traumu, noćne more, izbegavanje ljudi i aktivnosti, izbegavanje da pričaju o traumatskom iskustvu, narušeni porodični odnosi, nemogućnost da dožive sreću, ljubav i druge pozitivne emocije, lošu koncentraciju i pamćenje, što ih izoluje iz društva. Zbog toga je izuzetno važno pružiti im sveobuhvatnu podršku na putu njihovog oporavka i povratka u svakodnevne životne tokove.


Podržimo žrtve - sprečimo torturu.-0

26. jun obeležava se kao međunarodni dan podrške žrtvama torture u okviru globalne kampanje “Zaustavimo nekažnjivost torture“, s ciljem podsećanja javnosti na prisustvo torture danas u svetu.

Odredbama te konvencije utvrđena su individualna i kolektivna prava, određene mere za nadzor nad njihovim poštovanjem i osnovan Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture koji nastoji da se ugovornice pridržavaju preuzetih obaveza.

Konvencija Ujedinjenih nacija protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni ili postupaka (UNCAT) je međunarodni instrument o ljudskim pravima legislativnog karaktera koji ima za cilj da spriječi torturu u svijetu.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar